Acoustikdrape lamellen

Acoustikdrape® lamellen vormen de ideale combinatie tussen lichtregeling, warmtewering en geluidsdemping. De lamellen filteren en reguleren het daglicht op zo’n specifieke manier dat het een wezenlijke bijdrage levert aan de verbetering van ergonomische en arbeidsomstandigheden in bedrijfsmatig gebruikte ruimten. De doorkijk naar buiten blijft behouden, terwijl het zicht naar binnen toe wordt afgeschermd. De samenvoeging van een aantal eigenschappen die in geen enkel ander zonweringsproduct tezamen aanwezig zijn, maakt het product uniek en niet te overtreffen.

TNO-getest, voldoen aan Arbo-normering
Door invoering van het Besluit Beeldschermwerk is de EG-richtlijn 90 / 270 met regels voor veilig en gezond beeldschermwerk in de Nederlandse Arbo-wetgeving opgenomen. In het Arbo informatieblad AI-2 ‘Werken met beeldschermen’ wordt hieraan uitwerking gegeven door onder meer te stellen dat in ruimten waar beeldschermen staan opgesteld een goede helderheidswering voor ramen noodzakelijk is. De eisen waaraan een goede helderheidswering voor ramen moet voldoen, worden ontleend aan NEN 3087. Acoustikdrape® lamellen voldoen aan de zware normen die hiervoor gelden. Het rapport, samengesteld door TNO, laat geen ruimte voor subjectiviteit. U kunt een kopie van het rapport aanvragen bij ons bedrijf.

Een optimale werksfeer wordt gecreëerd met een prettige constante temperatuur en natuurlijk licht. Door een goede balans komen medewerkers tot hogere prestaties.

Voordelen voor medewerkers

Onze lamelgordijnen

rammelen niet bij luchtstromen;
☆ zorgen voor een gelijkmatige lichtval;
minimaliseren spiegelingshinder;
☆ minimaliseren de kans op oogvermoeidheid;
☆ optimaliseren de leesbaarheid van beeldschermen;
☆ houden een groot deel van de warmte buiten;
voorkomen inkijk naar binnen met behoud van uitzicht naar buiten.

 

Voordelen voor werkgevers

Onze lamelgordijnen

voldoen aan de Arbo-normering;
zorgen voor 49% geluidsreductie;
verbeteren ergonomische omstandigheden;
verbeteren arbeidsomstandigheden;
verhogen indirect arbeidsprestaties;
☆ werken brandpreventief;
☆ zijn eenvoudig schoon te houden.

Onderwijsinstellingen
De Acoustikdrape® lamel is vervaardigd uit goed en makkelijk hanteerbaar materiaal. De structuur van de lamel zorgt voor een egale lichtinval wat een open en ruimtelijk gevoel geeft. Er zijn hierdoor geen hinderlijke schaduwlijnen of schitteringen op bureau’s, monitoren, schoolborden en digiborden, zodat ze ook voor de leerlingen achterin het lokaal goed leesbaar blijven.

Zwembaden en recreatiecentra
Acoustikdrape® lamellen hebben een geluidsabsorberende werking. Hierdoor wordt de acoustiek sterk verbeterd en het geluid in belangrijke mate gereduceerd. Daarbij zijn de lamellen eenvoudig te reinigen en bestand tegen badwater met chloor.